اخبار

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

ترک انفاق

✅سوال: با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

مرورزمان اسناد,تجارى

نظریه مشورتی: ✅سؤال با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷
وصیت

وصیت

✅نکات حقوقی درباره وصیت ?شرایط صحت وصیت شرایط صحت وصیت شامل شرایط مورد نیاز برای موصی (وصیت‌کننده)، شرایط موضوع وصیت و شرایط مورد نظر برای وصی […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

وقت,رسیدگى

✅انواع وقت رسیدگے ?وقت عادے ?وقت خارج از نوبت ?وقت فوق العاده ? وقت احتیاطے ۱⃣?وقت عادے?? منظور از وقت عادے ،وقتے است ڪه با هدف […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

نکاح موقت

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

مزاحمت_ملکی , تصرف_عدوانی

✅چکیده: بزه مزاحمت ملکی در تصرف عدوانی مستتر است و مجازات مستقل ندارد.   ✅رای بدوی در خصوص شکایت آقای الف.، با وکالت آقای م.، علیه […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

تمکین

✅چکیده: ابتلای زوج به بیماری هپاتیت B، مانع از تمکین زوجه نیست.   ✅رای بدوی در خصوص دعوی آقای (م. ج.) فرزند (الف.) به طرفیت خانم […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

تنظیم سندانتقال,خودرو

✅نظریه مشورتی سؤال) درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم: آقای »الف« […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

اعلام مفقودى چک,چک

✅اعلام مفقودی چک به دروغ، برای جلوگیری از پرداخت آن مجازات دارد.   مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

کارگر,کارفرما,قانون کار

✅حمایت قانونی از کارگر بیمار کارگران اصلی‌ترین رکن در حوزه تولیدات کشور محسوب می‌­شوند؛ به همین جهت باید از این قشر در مواردی که دچار ضعف […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

تجاوزبه عنف

✅تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست.   تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

راى هیأت عمومى دیوان عدالت,ادارى

✅چکیده: اعمال تبعیض بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها برای ارتقاء مستخدم، مغایر قانون اساسی است.   ?موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه […]
WhatsApp chat