سازمان ثبت به دنبال بی اثر کردن یک رای

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat