شهرداری چه زمانی مجاز به تخریب بنا است ؟

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat