قانون تجارت‌ ایران مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳با اصلاحات بعدی‌

WhatsApp chat