قتل‌های عمدی ڪه موجب قصاص نیست

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat