سند

تیر ۱۴, ۱۴۰۱
تنظیم سند

تنظیم سند بدون حضور در دفتر اسناد رسمی

✅امکان تنظیم سند بدون حضور در دفتر اسناد رسمی فراهم شد خندانی گفت: سامانه «ثبت من»  امکان تنظیم سند بدون حضور در دفتر اسناد رسمی را […]
بهمن ۱۸, ۱۴۰۰
سند رسمی

ابطال سند رسمی انتقال مالکیت و توضیح آن

✅ابطال سند رسمی انتقال مالکیت دعوای ابطال سند رسمی انتقال ملک، به دلایل مختلفی قابل طرح در دادگاه است ممکن است خواهان دعوا به دلایلی از […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat