متن آموزشی حقوقی

مهر ۲۱, ۱۳۹۹
وصول الکترونیکی اوراق قضایی

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری

✅تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ است (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه) شماره پرونده: ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح نظریه مشورتی مورخ […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۹
مزاحم تلفنی

مزاحم تلفنی و مرجع قضایی صالح برای شکایت

✅مرجع قضایی صالح برای شکایت از مزاحم تلفنی 🔷مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. در جرم مزاحمت تلفنی جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۹
اعسار و تقسیط وجه

اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجرا

✅اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجرا بالحاظ قانون برنامه ششم توسعه 💠باتصویب قانون اعسار در سال ۱۳۱۳ در مواد ۲۰ و ۳۷ آن شرایط اعسار […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
جرایم غیر قابل تعلیق

جرایم غیر قابل تعلیق ، در قوانین خاص

✅((جرایم غیر قابل تعلیق ، در قوانین خاص)) 🔹در خصوص « جرایم غیرقابل تعلیق »، علاوه بر مادّه‌ی (۴۷) قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۲، که عمده‌ی […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
سامانه نما

سامانه نما برای شناسایی اموال مسروقه

✅مالباختگان برای شناسایی اموالشان به سامانه «نما» مراجعه کنند رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راه اندازی سامانه « نما» گفت: تسریع و تسهیل در […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
اکراه بر قرارداد

تاثیر اکراه بر قرارداد چگونه است؟

✅تاثیر اکراه در قرارداد تاثیر اکراه بر قرارداد چگونه است؟ برای پی‌بردن به اینکه اکراه چه تأثیری بر روی قرارداد می‌گذارد ابتدا لازم است که مفهوم […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۹
احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم

مازاد احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم

✅مازاد احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ و الحاقی سال ۱۳۷۲ ساخت و ساز خارج […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۹
سه طلاقه شدن

سه طلاق شدن و توضیحات مربوط به آن

✍️سه طلاقه شدن پرسش چرا زنی که ۳ بار طلاق گرفته اگر خواست با شوهرش دوباره ازدواج کند باید با یکی دیگر ازدواج کند و بعد […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۹
فرق فسخ نکاح و طلاق در چیست ؟

فرق فسخ نکاح و طلاق در چیست ؟

✍️فرق فسخ نکاح و طلاق : در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۹
ازدواج موقت

ازدواج موقت و وضعیت حقوقی فرزند متولد شده

✍️ وضعیت حقوقی فرزند متولد شده در ازدواج موقت 🔻ازدواج موقت یا به تعبیر حقوقی «نکاح منقطع» برابر ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی عبارت است ازایجاد علقه […]
مهر ۱۱, ۱۳۹۹
ابراء و برائت ذمه مدیون چیست ؟!

ابراء و برائت ذمه مدیون چیست ؟!

✍️ ابراء و برائت ذمه مدیون : ✅ابْراء در لغت به معنای خلاص شدن آمده و در اصطلاح حقوقی نیز ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابْراء را […]
مهر ۷, ۱۳۹۹
شناسنامه

حذف نام زن از شناسنامه مرد و برعکس

✅حذف نام زن از شناسنامه مرد چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او […]
WhatsApp chat