متن آموزشی حقوقی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

تنظیم سندانتقال,خودرو

✅نظریه مشورتی سؤال) درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سوالی مطرح می گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم: آقای »الف« […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

اعلام مفقودى چک,چک

✅اعلام مفقودی چک به دروغ، برای جلوگیری از پرداخت آن مجازات دارد.   مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

کارگر,کارفرما,قانون کار

✅حمایت قانونی از کارگر بیمار کارگران اصلی‌ترین رکن در حوزه تولیدات کشور محسوب می‌­شوند؛ به همین جهت باید از این قشر در مواردی که دچار ضعف […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

تجاوزبه عنف

✅تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست.   تشخیص تجاوز جنسی به عهده پزشک قانونی است و این تشخیص گاه به […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

راى هیأت عمومى دیوان عدالت,ادارى

✅چکیده: اعمال تبعیض بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها برای ارتقاء مستخدم، مغایر قانون اساسی است.   ?موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی شاغلین پژوهشگاه […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

اجرت المثل ایام,زوجیت

✅سؤال: آیا زوجه می‌تواند اجرت‌المثل موضوع ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی را در زمان زناشویی مطالبه نماید؟   ? با […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷
وکالت پس از فوت

وکالت پس از مرگ پس از مرگ یکی طرفین

قبل از بررسی موضوع وکالت پس از مرگ ابتدا می بایست معنی وکیل و وکالت را دانست .وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

حق کسب پیشه,تجارت ,سرقفلی

✅مقایسه حق کسب و پیشه و تجارت مطروحه در قانون سال ۱۳۷۶ با سرقفلی مندرج در قانون سال ۱۳۵۶ ⁉در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

خسارات ایام بیکاری ,خسارات عدم النفع

✅چکیده: در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور […]
اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سامانه رایانه ای

✅مجازات سرک کشیدن به تلفن همراه دیگران ?ماده ۱ قانون جرایم رایانه­‌ای بیان می­‌دارد: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه­‌های رایانه­‌ای یا مخابراتی که به‌ […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

ارث

✅مقدار ارث فرزندان ?فرزند در حقوق کشورمان در طبقه­‌ی اول وارثان فرد متوفی قرار دارد. البته منظور از فرزند، فرزندی است که به صورت مشروع و […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

حق کسب و پیشه ,تخلیه و تغییرشغل

✅چکیده: به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییرشغل از ناحیه بعضی مالکان مشاعی قابل […]
WhatsApp chat