ابلاغ الکترونیکی

مهر ۲۱, ۱۳۹۹
وصول الکترونیکی اوراق قضایی

تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری

✅تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ است (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه) شماره پرونده: ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح نظریه مشورتی مورخ […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۹
شرایط و روش ابلاغ برای افراد مجهول المکان چیست؟

شرایط و روش ابلاغ برای افراد مجهول المکان

💢شرایط و روش ابلاغ برای افراد مجهول المکان چیست؟ ✅ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و […]
WhatsApp chat