تصرف_عدوانی

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

مزاحمت_ملکی , تصرف_عدوانی

✅چکیده: بزه مزاحمت ملکی در تصرف عدوانی مستتر است و مجازات مستقل ندارد.   ✅رای بدوی در خصوص شکایت آقای الف.، با وکالت آقای م.، علیه […]
WhatsApp chat