حد رجم

تیر ۹, ۱۳۹۹
اجرای حد رجم در قانون مجازات اسلامی سابق

اجرای حد رجم در قانون مجازات اسلامی سابق

⭕️اجرای حد رجم: در قانون مجازات اسلامی سابق، ۳ نوع مجازات شامل اعدام، رجم و شلاق برای انواع زنا مشخص شده بود. ازجمله در ماده ۸۳ […]
WhatsApp chat