رسيدگى

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

وقت,رسیدگى

✅انواع وقت رسیدگے ?وقت عادے ?وقت خارج از نوبت ?وقت فوق العاده ? وقت احتیاطے ۱⃣?وقت عادے?? منظور از وقت عادے ،وقتے است ڪه با هدف […]
WhatsApp chat