مشاعات

آبان ۲۷, ۱۳۹۹
مجازات لباس نامناسب در مشاعات

مجازات لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟

✅مجازات ظاهر شدن با لباس نامناسب در مشاعات چیست ؟ با لباس نامناسب در مشاعات ساختمان ظاهر شدن چه عواقبی خواهد داشت؟ ?ماده ۶۳۸ قانون مجازات […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۹
پارک غیرمجاز مشاعات

پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان

✅پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان، مصداق بزه مزاحمت ملکی است. 🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳ ✅رای بدوی حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه […]
WhatsApp chat