مهریه

اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه

نظریه مشورتی بسیار مهم و کاربردی پیرامون مهریه عندالاستطاعه ۱- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند […]
WhatsApp chat