پزشک

فروردین ۱۷, ۱۴۰۰
حق ویزیت

حق ویزیت و پرسش و پاسخ پیرامون آن

✅حق ویزیت و پرسش و پاسخ پیرامون آن متن پرسش : مدتی است که به هر پزشک مراجعه می‌کنیم، قبل از هر معاینه یکسری آزمایش و..‌.تجویز می‌کند که […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۹
مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی

مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی

✍️ مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد: ✏️دادگاههای عمومی در این دادگاهها […]
WhatsApp chat