اخبار

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

شیوه الکترونیک اعتراض به عملکرد دادسراها

? شیوه الکترونیک اعتراض به عملکرد دادسراها ? در پایگاه الکترونیک دادستانی کل کشور بخش ویژه‌ای برای دریافت اعتراضات مردم به عملکرد دادسراها پیش‌بینی شده است […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شوند؟؟؟

?آیا اسکرین شات ها سند محسوب می شوند؟؟؟ ?برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام ، […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

?رأی هیأت عمومی : ?نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۳ـ ۱۳۹۵/۴/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتهایی از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت

❓سوال : ?دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و…

❓سوال : ?شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که …

?رأی شماره: ۵۹۷ – ۱۳۷۴٫۲٫۱۲ ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ?‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

آیا صدور حڪم مبنے بر عدم اشتغال بہ تحصیل زوجہ ڪہ توسط زوج از…

❓سوال : ?آیا صدور حڪم مبنے بر عدم اشتغال بہ تحصیل زوجہ ڪہ توسط زوج از دادگاہ درخواست شدہ است، منطبق با موازین قانونے است یا […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷
حضانت

در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک…

❓سوال : ?در اجرای احکام مدنی، محکوم له برای استیفای محکوم به نقدی پلاک ثبتی را معرفی می نماید که به نام محکوم علیه نیست وبه […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در…

?رای دیوانعالی کشور : ?فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۲۸ مورخ ۳۰/۸/۹۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

در پرونده‌ای زوجه مهریه‌اش را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دستور دریافت اقساط از…

❓سوال : ?در پرونده‌ای زوجه مهریه‌اش را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دستور دریافت اقساط از حقوق کارمند صادر شده است، زوجه در دادگاه […]
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۷

ین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر ….

❓سوال : ?۱ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم […]
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی ۸۳۵…

?تاریخ رای نهایی:۱۳۹۱/۰۸/۲۱شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۵۷ ?رای دادگاه بدوی : ?در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. […]
WhatsApp chat