اخبار

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

آیا تعقیب یا تحقیق از جرایم منافی عفت مجاز است؟

✍️آیا تعقیب یا تحقیق از جرایم منافی عفت مجاز است؟ طبق ماده۱۰۲قانون آیین دادرسی کیفری: «انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

مواردی که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست عبارتند از:

✍️مواردی که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست عبارتند از: ۱⃣اقامتگاه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد:مرکز مهم امور خود زن است. ۲⃣اقامتگاه زنی که […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

درجه ها و عناوین جزایی قانون مجازات اسلامی

✍️درجه ها و عناوین جزایی قانون مجازات اسلامی ✴️مرور زمان ?⇦ماده ۱۰۵ ⚠️درجه ۱ تا ۸ ✴️معاون در جرم ?⇦ماده ۱۲۷ ⚠️درجه ۱ تا۸ ✴️تکمیلی و […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

در اسناد مالکیت در قسمت «حدود و مشخصات ملک » از کلمه «دیوار»….

✍️در اسناد مالکیت در قسمت «حدود و مشخصات ملک » از کلمه «دیوار»استفاده شده است.این کلمه به چه معناست؟ اصطلاح دیوار در چهار مورد متفاوت در […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

انواع اشخاص حقوقی کدامند؟

✍️انواع اشخاص حقوقی کدامند؟ ?نوع اول موسسات و تشڪیلات دولتے ڪه احتیاج به ثبت نداشتہ .از هنگام تأسیس داراے شخصیت حقوقے مے باشند. ?نوع دوم به […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

تفاوت‌هاے ادعاے جعل با انڪار و تردید

✍️تفاوت‌هاے ادعاے جعل با انڪار و تردید ۱⃣از لحاظ نوع سند: ادعاے جعل مے تواند نسبت به اسناد رسمے یا غیر رسمے به عمل آید اما […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

نگهداری محتویات مستهجن و انتشار آنها از طریق تلگرام و…چه مجازاتی دارد؟

✍️نگهداری محتویات مستهجن و انتشار آنها از طریق تلگرام و…چه مجازاتی دارد؟ طبق ماده۷۴۲(۹۶۵)قانون مجازات اسلامی: «هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

انواع وقت رسیدگی

✍️انواع وقت رسیدگی ?وقت عادی ?وقت خارج از نوبت ?وقت فوق العاده ?وقت احتیاطی ?تعریف وقت عادے : منظور از وقت عادے ،وقتے است ڪه با […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

شرڪت‌های تجارتی عبارتند:

✍️شرڪت‌های تجارتی عبارتند: ۱_شرڪت سهامی ۲_شرڪت با مسئولیت محدود ۳_شرڪت تضامنی ۴_شرڪت مختلط غیر سهامی ۵_شرڪت مختلط سهامی ۶_شرڪت نسبی ۷_شرڪت تعاونی تولید و مصرف ?شرڪت […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

دلایل موجه جهت عدم حضور در دادگاه

✍️دلایل موجه جهت عدم حضور در دادگاه: ?مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند، عبارتند از: ?الف) نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به‌گونه‌ای که مانع از حضور […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶
نفقه-کودک

نشانی جدید ساختمان دادگاه‌های تجدیدنظر تهران

✍️نشانی جدید ساختمان دادگاه‌های تجدیدنظر تهران ?ساختمان جدید دادگاه های تجدید نظر استان تهران (مجتمع قضایی غدیر) به بهره‌برداری رسید و دادگاه های تجدید نظر استان […]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

قذْفْ چیست وحکم آن چگونه است؟

✍️قذْفْ چیست وحکم آن چگونه است؟ ?چنانچه در درگیری ها شخصی نسبت زنا به کسی بدهد و یا فحش ناموسی بدهد که مثلا تو فاحشه هستی […]
WhatsApp chat