اخبار

اسفند ۲, ۱۳۹۶

بازپرس ڪیست؟ / دادیار ڪیست؟

پژوهشکده حقوق؛ ?بازپرس ڪیست؟ بازپرس یا قاضے پرونده یا مستنطق مقامے است ڪه تحقیق مقدماتے جرایم و جمع آورے دلایل به نفع یا ضرر متهم بر […]
اسفند ۲, ۱۳۹۶

آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟

✍️آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟ نظریه شماره ۸۱۹/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۶ «افت قیمت اتومبیل که در تصادفات رانندگی حاصل می‌شود، چنانچه در نظریه کارشناسی ذکر […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

ابدال و استبدال / اعیانی و اعیان

✅ابدال و استبدال ✏️این دو لغت اشاره به دو نوع تصرف در مال موقوف است. مراد از ابدال تبدیل به احسن است یعنی فروختن مال موقوف […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶
قانون اساسی

موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است?

✍️موقوفه چیست و اداره آن با چه کسی و چگونه است? ?مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

حق فسخ نکاح

حق فسخ نکاح اگر هر یک از عیوب ذیل?? {حین عقد} در ‘زن’ بوده ولی ‘مرد’ از آن بی­ خبر بوده باشد، ?{مرد} حق فسخ دارد: […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

✍️درجہ بندی مجازات حبس

✍️درجہ بندی مجازات حبس ?درجہ۱……بیش از ۲۵ سال ?درجہ۲…… ۱۵تا ۲۵ سال ?درجہ۳……۱۰تا۱۵ سال ?درجہ۴……۵تا۱۰ سال ?درجه۵ …۲تا۵ سال ?درجہ۶……۶ ماه_۲ سال ?درجہ۷……۹۱روز تا ۶ ماه […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

شهادت کذب

✍️شهادت کذب شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه. بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

مرگ از دید حقوقی

پژوهشکده حقوق: ✍️مرگ از دید حقوقی مرگ از منظر حقوقی،سه نوع است: ۱⃣مرگ ظاهری: ?حالت اغمای عمیقی است که در اثر داروهایی که سطح هوشیاری را […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶
رای داگاه در خصوص افراز ملک

اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟

✍️اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ ? قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۸ بیان می‌کند: رسیدگی در دادگاه […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

ادله اثبات قصاص کدامند؟

پژوهشکده حقوق: ✍️ ادله اثبات قصاص کدامند؟ ۱_اقرار طبق ماده ۲۳۲ یڪ بار اقرار جامع شرایط براے اثبات قتل عمد ڪافی است ۲_شهادت طبق ماده ۲۳۷ […]
اسفند ۱, ۱۳۹۶

میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده

✍️میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده ?بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا […]
بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
رای وحدت رویه شماره 721

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟

✍️ وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟ ? عمده وظایف روزنامه رسمی که مستخرج از مواد متفرقه قانون اساسی به شرح ذیل است: ۱- […]
WhatsApp chat