اخبار

بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

اعاده دادرسی چیست وانواع آن

✍️اعاده دادرسی چیست وانواع آن: ✏️اصطلاح حقوقی، بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎‌شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی نامیده می‌‎شود. در حقیقت برای اینکه رأی دادگاه‎‌ها […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

مهر و موم ترکه چیست?

✍️ مهر و موم ترکه چیست? ✏️از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

ارثیه زن

✍️ ارثیه زن: زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است. حال این که چه مالی را می تواند […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
قانون اساسی

حڪم حضورے و غیابے

✍️حڪم حضورے و غیابے ?طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حڪم دادگاه حضورے است مگر اینڪه خوانده یا وڪیل یا قائم مقام یا نماینده قانونے وی […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

مهلت درخواست اعاده دادرسی

✍️مهلت درخواست اعاده دادرسی: ??مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶
دغدغه کانون وکلا

حقوق مدنی

حقوق مدنی : ✅نکته۱:قراردادهای خصوصی ، عقودی هستند که درمقابل اصطلاح عقودمعین بکارمی روند و منظور از عقود معین، عقودی می‌باشند که درقانون عنوان و احکام […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

حق انتفاع

✍️حق انتفاع: حق انتفاع عبارت است ازحقی است که به موجب آن شخص میتواندازمالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند انواع […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

احکام جعل اسناد

✍️جعل اسناد احکام جعل هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ آمده است. مواد ۲۱۹ […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

تفاوت قرار رددعوا با رد عدم استماع

✍️تفاوت قرار رددعوا با رد عدم استماع: ✅قرار رد دعوا : زمانی که خواهان قبل از ختم دادرسی دعوا را استرداد کند / یا در زمان […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶
رای داگاه در خصوص افراز ملک

ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است

✍️ارکان دعوی اذن ازدواج مجدد به ترتیب زیر است : الف) انتعقاد عقد نکاح ثابق و بقای آن که معمولاٌ باسند نکاحیه یا قباله ازدواج خواهان […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

ماموران پلیس پس از تحت نظر متهم، باید اظهارات متهم تحت نظر را صورت جلسه نمایند و..

ژوهشکده حقوق پلیس علمی ماموران پلیس پس از تحت نظر متهم، باید اظهارات متهم تحت نظر را صورت جلسه نمایند و متهم تحت نظر هم آنرا…………نماید. […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۶

شرایط تکنسین بررسی صحنه جرم

پژوهشکده حقوق: ✍️پلیس علمی ?شرایط تکنسین بررسی صحنه جرم: بررسی صحنه جرم کاری است کاملآ فنی و تکنیکی و به همین دلیل به متصدی آن تکنسین […]
WhatsApp chat