اخبار

مهر ۲۰, ۱۳۹۷

در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت

#شرکت_مدنى ✅چکیده: در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ?شماره رای […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

چگونه فرد بدهکاررا ممنوع الخروج کنیم ؟

#ممنوع_الخروجى ✅چگونه فرد بدهکاررا ممنوع الخروج کنیم ؟ ? ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

فسخ نکاح بعد از نزدیکى باعث سقوط مهر نمى شود

#فسخ_نکاح ✅فسخ نکاح بعد از نزدیکى باعث سقوط مهر نمى شود سوال: ١-“آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟” ٢-آیا […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

تعلیق مجازات/تعدد جرم/مزاحمت

#تعلیق_مجازات #تعدد_جرم #مزاحمت ✅چکیده: ۱- در تعدد جرم، مجازات اشد قابل اجرا بوده و تعلیق سایر مجازات ها بی ثمر و غیرقابل اجرا است. ۲-در بزه […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

سفته که به صورت سفید تحویل گرفته اید را به صورت ذیل تکمیل کنید

#سفته ✅نحوه پرکردن سفته ?سفته که به صورت سفید تحویل گرفته اید را به صورت ذیل تکمیل کنید مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه

#اظهارنامه ✅در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه قضایی الزامى است؟ ۱️⃣مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق آ د م و ۱۷۱ ق. […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

#ابطال_پروانه_ساختمان ✅شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و

#احوال_شخصیه ✅احوال شخصیه چیست؟ ?به نقل از روزنامه حمایت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

آیا می دانید درچه مواردی نکاح باطل است؟

#بطلان_نکاح ✅آیا می دانید درچه مواردی نکاح باطل است؟ ۱️⃣نکاح با محارم (مواد ۱۰۴۵- ۱۰۴۶- ۱۰۴۷ ق.م) ۲️⃣نکاح با خواهر زن (ماده ۱۰۴۸ ق.م) ۳️⃣نکاح بدون […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی

#فروش_مال_غیر ✅چکیده: در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟

#مهریه ✅تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ مطابق قانون هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر […]
مهر ۱۶, ۱۳۹۷

احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت

#ممانعت_از_حق #مزاحمت_ملکى ✅چکیده: احراز مالکیت شاکی شرط ضروری رسیدگی به شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی است. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ? شماره رای نهایی: […]
WhatsApp chat