اخبار

مهر ۲۹, ۱۳۹۷

اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق

#فحاشى ✅چکیده: اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات می شود. و […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

انواع مجازات و روش اعمال آنها چیست؟

#مجازات ✅انواع مجازات و روش اعمال آنها چیست؟ ? مجازات به طور کلی در ۵ بخش قابل اعمال است: #حدود، #قصاص، #دیات، #تعزیرات و #مجازات‌های بازدارنده […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

١٣ مورد از موانع اجراى راى داورى

#داورى ✅١٣ مورد از موانع اجراى راى داورى ۱️⃣بطلان رای داوری،به دلیل فقدان اهلیت یکی از طرفین یا هر دوی آنان ۲️⃣جریان داوری با حجر طرفین […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت

#تخلیه #حق_کسب_و_پیشه #سرقفلى ✅چکیده: به لحاظ عدم قابلیت تجزیه و تفکیک حق کسب، پیشه و تجارت، دعوای تخلیه عین مستأجره به جهت تغییر شغل از ناحیه […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

ورشکستگی به تقصیر چیست؟

#ورشکستگى ✅ورشکستگی به تقصیر چیست؟ ? به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

قیم با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند

#صغیر #تقسیم_ترکه #قیم ✅«قیم یا امین با موافقت دادستان اجازه فروش مال مولی‌علیه خود را دارند.» ?سؤال: در خصوص فروش اموال صغیر آیا دادسرا قبل از […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷
حضانت

موارد صدور قرار رد دادخواست در آیین دادرسى مدنى

#قرار_رد_دادخواست ✅موارد صدور قرار رد دادخواست در آیین دادرسى مدنى ۱️⃣عدم رفع نقایص دادخواست در مهلت ده روزه(ماده ۵۴) ۲️⃣عدم پرداخت هزینه ی انتشار آگهی(ماده ۵۵) […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۷

شرایط استفاده زندانی از پابند الکترونیکی چیست؟

✅شرایط استفاده زندانی از پابند الکترونیکی چیست؟ طرح نظارت الکترونیکی( پابند الکترونیکی ) نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که

#طلاق #وکالت_در_طلاق ✅چکیده: سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری‌های مندرج در نکاح‌نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می‌شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در

#رد_دادرس ✅سؤال چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟

#قاچاق ✅چه سرنوشتی در انتظار اموال ناشی از قاچاق است؟ ?فصل نهم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اموال بدست آمده ناشی از […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۷

درصورت سرقت کلی خودرو، بیمه‌گر طی چه مدت می‌بایست

#بیمه_خودرو #سرقت_خودرو ✅سوال: درصورت سرقت کلی خودرو، بیمه‌گر طی چه مدت می‌بایست خسارت بیمه‌گذار (ذینفع) را بپردازد؟ ✅پاسخ : از زمان اعلام خسارت و تشکیل پرونده […]
WhatsApp chat