اخبار

مهر ۲۰, ۱۳۹۷

ورود بدون اذن به منزل خالی از سکنه به لحاظ عدم تحقق عنف

#ورود_به_عنف ✅چکیده: ورود بدون اذن به منزل خالی از سکنه به لحاظ عدم تحقق عنف یا تهدید، مصداق بزه ورود به عنف نیست. ?تاریخ رای نهایی: […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات

#حق_حبس ✅حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن در آیینه قوانین و مقررات ?معنای حق حبس زوجه بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می‌تواند تا […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

قبولی قانونی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست

#سرپرستى ✅قبولی قانونی سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست ? بر اساس قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، امور مربوط به سرپرستی این کودکان […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه

#بطلان_معامله ✅سؤال: چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟ ✅نظریه مشورتی […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: ملاک پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مشمول قانون تأمین اجتماعی، آخرین حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است ?رأی […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۷

در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت

#شرکت_مدنى ✅چکیده: در شرکت مدنی، هر شریک می‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ?شماره رای […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

چگونه فرد بدهکاررا ممنوع الخروج کنیم ؟

#ممنوع_الخروجى ✅چگونه فرد بدهکاررا ممنوع الخروج کنیم ؟ ? ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند: مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

فسخ نکاح بعد از نزدیکى باعث سقوط مهر نمى شود

#فسخ_نکاح ✅فسخ نکاح بعد از نزدیکى باعث سقوط مهر نمى شود سوال: ١-“آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟” ٢-آیا […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

تعلیق مجازات/تعدد جرم/مزاحمت

#تعلیق_مجازات #تعدد_جرم #مزاحمت ✅چکیده: ۱- در تعدد جرم، مجازات اشد قابل اجرا بوده و تعلیق سایر مجازات ها بی ثمر و غیرقابل اجرا است. ۲-در بزه […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

سفته که به صورت سفید تحویل گرفته اید را به صورت ذیل تکمیل کنید

#سفته ✅نحوه پرکردن سفته ?سفته که به صورت سفید تحویل گرفته اید را به صورت ذیل تکمیل کنید مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه

#اظهارنامه ✅در چه مواردى قبل از هر گونه اقدام حقوقى ارسال اظهارنامه قضایی الزامى است؟ ۱️⃣مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ ق آ د م و ۱۷۱ ق. […]
مهر ۱۸, ۱۳۹۷

شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار

#ابطال_پروانه_ساختمان ✅شرایط تقاضای ابطال پروانه ساخت ملک‌ همجوار شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری ۸۹/۴/۹ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته ابطال پروانه ساخت […]
WhatsApp chat