اخبار

شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

تامین خواسته چیست؟ یڪی از تدابیر احتیاطی است ڪه

✍️تامین خواسته چیست؟ ?یڪی از تدابیر احتیاطی است ڪه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به […]
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷

نکات مهم حقوق مدنی

✍️ نکات مهم حقوق مدنی ?تنها عقدے ڪه مال باید مثلے باشد *قرض* است. ?تنها عقدے ڪه مال مورد معاملہ باید منفعت باشد اجاره است. ?تنها […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی

✍️صرف دروغ گفتن مبنی بر داشتن اختیارات در ارگان‌های دولتی، مصداق توسل به وسایل متقلبانه نیست. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۴۴ ✅رای بدوی […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟

✍️آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟ ?پاسخ: فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره ۴ از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

✍️کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ? براساس این مادہ ساختن هر نوع بنا در شـهر بایـد بـا مجـوز شـهرداری و اخـذ پروانــہ باشـد،درغیراین صورت دو تخلف ممکن […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

انواع قراره

✍️ انواع قرارها: ?قرار های اعدادی: ازجملا قرارهای اعدادی میتوان به قرارهای زیر اشاره کرد الف-کارشناسی .ب-معاینه و تحقیق محلی .پ-اناطه .ت-اتیان سوگند .ث.استکتاب از خصوصیات […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور

✍️مهدورالدم مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت. ♦️ #مهدورالدم به […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

شرایط و ضوابط دریافت معافیت پزشکی

✍️شرایط و ضوابط دریافت معافیت پزشکی ?مشمولانی که قد آنان کمتر از ۱۴۵ سانتی متر باشد معاف دائم پزشکی می شوند. ?مشمولانی که دچار بیماری، نقص […]
شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

✍️نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی: ?: انواع فرجام‌خواهی: ۱.فرجام‌خواهی اصلی ۲.فرجام‌خواهی تبعی ۳.فرجام‌خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل) ?: فرجام‌خواهی اصلی یعنی محکوم‌علیه با […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

تقسیم اموال مشاعی

✍️تقسیم اموال مشاعی بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

ار قانونی نسب: چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی

✍️آثار قانونی نسب: ?چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است :

✍️در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است : ✏️۱٫ چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد. ✏️۲٫ چنانچه میزان […]
WhatsApp chat