اخبار

شهریور ۲۳, ۱۳۹۷
حضانت

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

✍️نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی: ?: انواع فرجام‌خواهی: ۱.فرجام‌خواهی اصلی ۲.فرجام‌خواهی تبعی ۳.فرجام‌خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل) ?: فرجام‌خواهی اصلی یعنی محکوم‌علیه با […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

تقسیم اموال مشاعی

✍️تقسیم اموال مشاعی بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

ار قانونی نسب: چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی

✍️آثار قانونی نسب: ?چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است :

✍️در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است : ✏️۱٫ چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد. ✏️۲٫ چنانچه میزان […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت

✍️فروش_مال_غیر صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که

✍️فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری

✍️نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری ?محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

انواع احضاریه

✍️انواع احضاریه: ?۱-احضار متهم : ?هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

مجازات سرقت و انواع آن

#سرقت ✅مجازات سرقت و انواع آن سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

وکالت در طلاق چیست؟

✍️ وکالت در طلاق چیست؟ طبق قانون مدنی ایران حق طلاق با مرد است و مرد هرگاه بخواهد می تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷
نفقه-کودک

وکالت اتفاقی; وکالت اتفاقی چیست؟

✍️وکالت اتفاقی ♦️تعریف ?وکالت در دادگاه مستلزم داشتن پروانه وکالت می باشد اما قانون تحت شرایطی وکالت بدون پروانه را پذیرفته اشخاصی که واجد معلومات کافی […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

سه قانون وکالت بلاعزل

✍️سه قانون وکالت بلاعزل ✏️ ١- وکالت عقدی است جایز یعنی عقدی است که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل […]
WhatsApp chat