اخبار

تیر ۳۰, ۱۳۹۷

میزان مهریه

✍️میزان مهریه: ⚜️با توجه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده میزان مهریه از سه حالت خارج نیست: ⭕️حالت اول مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است: که […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

شرایط دریافت مستمری بازماندگان، چیست؟

✍️شرایط دریافت مستمری بازماندگان، چیست؟ ?بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت: ?۱- درصورت فوت […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

حقوق تجارت

✍️حقوق تجارت ?نکته۱: مسؤولیت ضامن: اگر مضمون عنه ضامن، صادر کننده سفته باشد، همچنان که برای مراجعه به این مسؤول رعایت مواعد شرط نیست برای مراجعه […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

دفاع مشروع

✍️دفاع مشروع ✅چکیده: در صورتیکه متهم راه فرار داشته و مى توانسته به وسایل الاسهل و فالاسهل تمسک نماید تا از دست مقتول رهایى یابد ،اقدام […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

نحوه مطالبه سَفْتِه چگونه است؟

✍️نحوه مطالبه سَفْتِه چگونه است؟ برای مطالبه سفته باید به نکات زیر دقت کنید: ?۱) دارنده سفته باید در سررسید، وجه سفته را مطالبه کند. اگر […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

حق شُفْعِه چیست؟شرایط ایجاد کننده حق شفعه چیست؟

✍️حق شُفْعِه چیست؟ حق شفعه در علم حقوق ایران و همچنین در فقه به این معنی است که هرگاه اموال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند یک ملک […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است.

✍️عدم استرداد وجوه به‌اشتباه واریز شده به‌حساب بانکی، فاقد وصف جزایی است. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۴۳۵ ⚫️رای بدوی در خصوص اتهام س. […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟

✍️در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟ ?انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

شرایط عمومی اجرای احکام مدنی

✍️شرایط عمومی اجرای احکام مدنی؛ ◀️قطعی بودن حکم ◀️ابلاغ حکم به محکوم علیه ◀️معین و مشخص بودن موضوع حکم ◀️تقاضای اجرا توسط محکوم له ☑️اجرای حکم […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷

نحله ی ایّام زوجیّت به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه:

✍️نحله ی ایّام زوجیّت به عنوان یکی از حقوق مالی زوجه: قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ با تصریح به ضرورت تعیین تکلیف در خصوص #اجرت_المثل حین […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷

محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک

✍️عسر و حرج ✅چکیده: محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک مثبت عسر و حرج زوجه نمی‌باشد. اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷

بررسی حقوقی آپارتمان نشینی طبق «قانون تملک آپارتمان ها»؛

? بررسی حقوقی آپارتمان نشینی طبق «قانون تملک آپارتمان ها»؛ ✍️هزینه های مشترک: هزینه های مربوط به تعمیرات ساختمان از هر نوع که باشد اعم از […]
WhatsApp chat