اخبار

تیر ۲۴, ۱۳۹۷

مجازات جرایم تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

#تعلیق_مجازات ✅بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مجازات جرایم تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت»، با رعایت حد نصاب […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری

#پروانه_ساختمان ✅چکیده: تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است. ?شماره […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

طرح شکایت جهت انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی

#انتشار_تصاویر_خصوصى_در_فضاى_مجازى ✅طرح شکایت جهت انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی ?گسترش استفاده از فضای مجازی این تصور را برای عده­‌ای از شهروندان به وجود آورده­‌است […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

مدیران جانبازی که با تغییر دولت‌ها، پست قبلی خود را از دست…

#راى_هیأت_تخصصى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: مدیران جانبازی که با تغییر دولت‌ها، پست قبلی خود را از دست می‌دهند مشمول دریافت پست بانام همطراز نیستند ?شماره پرونده : هـ ع/ […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

مطالبه نفقه طفل توسط مادر

#نفقه_فرزند ✅مطالبه نفقه طفل توسط مادر مادر می‌تواند نفقه فرزند تحت حضانت خود را مطالبه نماید و ذی‌سمت در طرح این دعوا محسوب می‌شود. ?رای دادگاه […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷
قانون اساسی

مرجع صالح جهت صدور مجوز تغییر کاربری زمین

#تغییر_کاربری ✅مرجع صالح جهت صدور مجوز تغییر کاربری زمین بر خلاف تصور عمومی که مرجع صالح جهت تجویز تغییر کاربری را شهرداری میداند، باید عنوان نمود […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات

#تخلفات_انتظامى_قضات ✅فهرست ٧٠ مورد از مهمترین تخلفات انتظامى قضات ١- #دستور #جلب #متهم بدون رعایت #مقررات_قانونی ٢- #صدور دستور #متعارض و مبهم و کلی ٣- صدور […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷
دغدغه کانون وکلا

محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک

#طلاق #عسر_و_حرج ✅چکیده: محکومیت زوج به اتهام رابطه نامشروع و نگهداری تریاک مثبت عسر و حرج زوجه نمی‌باشد. اعتیاد زوج آنگاه موجب عسر و حرج زوجه […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

مقررات قبلی در خصوص جواز استخدام شهرداران خاتمه

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى ✅چکیده: مقررات قبلی در خصوص جواز استخدام شهرداران خاتمه خدمت‌یافته در شهرداری‌ها قابل استناد نیست ?تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ ?شماره دادنامه: ۱۶ ?کلاسه پرونده: ۴۷/۹۷ ?مرجع […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

آشنایی با قرارداد وکالت

#وکالت ✅آشنایی با قرارداد وکالت شرایط وکالت صحیح توافق دو طرف باید در قرارداد وکالت وجود داشته باشد. یعنی یک نفر به دیگری پیشنهاد قرارداد وکالت […]
تیر ۲۲, ۱۳۹۷

سهم الشرکه شرکت با مسوولیت محدود و شرایط انتقال آن

#شرکت_با_مسئولیت_محدود ✅سهم الشرکه شرکت با مسوولیت محدود و شرایط انتقال آن تعریف شرکت با مسوولیت محدود: طبق تعریف مندرج در ماده ۹۴ مبحث دوم قانون تجارت،”شرکت […]
تیر ۱۹, ۱۳۹۷
رای داگاه در خصوص افراز ملک

اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم

#ماده_١٠٠_قانون_شهرداریها ✅چکیده: اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‎باشد. ?مستندات : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ?تاریخ رای […]
WhatsApp chat