logo
logo
حکم زنا با زن شوهردار در قانون ایران

✍️حکم زنا با زن شوهردار در قانون ایران

?بنابر تعریف قانون مجازات اسلامی جدید، موارد مربوط به زنا بر این قرارند:

ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی: حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه ی قضاییه چنان چه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی: احصان در هر یک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:

احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

احصان زن عبارت است از آن که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنان چه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

?زنا با زن شوهردار باعث حرام ابدی می شود

اگر العیاذ بالله زن شوهر دار با مردی زنا کند، حتی اگر قصد داشته باشد از شوهرش بعدا جدا بشود مثلا در مراحل پایانی دادگاه برای طلاق هستند، یا زن در عده (ازدواج دائم، یا موقت یا عده طلاق یا وفات) باشد و یا شوهر مدت زیادی است که عمل زناشویی را ترک کرده، در تمام این موارد زن همسر شرعی شوهر خود می‌باشد و حق ندارد با مرد دیگری غیر از شوهر خود رابطه داشته باشد. اگر با مرد دیگری رابطه جنسی داشته باشد با مرد زناکار «حرام ابد» می شود حتی اگر عقد ازدواج بخوانند این حکم حرمت جاری است و عقد هم باطل می باشد. «حرام ابدى» یعنى اینکه اگر شوهر این زن او را طلاق دهد و یا از دنیا برود، زناکار نمى تواند با او ازدواج کند.

?اگر زن شوهردار با پسر مجردی رابطه جنسی داشته باشد حکم زن و حکم پسر از نظر اسلام چیست؟

زنای مرد یا زن همسردار، زنای محصنه بوده و در این مورد چنانچه شرایط دیگر احصان آن زن فراهم باشد [مثلاً شوهر در دسترس او بوده است، شوهر او ناتوان جنسی نبوده است، با میل و رضایت او زنا صورت گرفته است و….] و این زنا در دادگاه اسلامی اثبات شود (چهار شاهد عادل آن را به عینه ملاحظه و مشاهده کرده باشند و یا خود چهار بار اعتراف کند) آن زن سنگسار می شود و آن پسر در صورت اعتراف (با شرائط خاص) و یا گواهی گواهان معتبر، صد ضربه شلاق خواهد خورد. همچنین این دو نفر نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند و ازدواج ایشان با یکدیگر حرمت ابد دارد.

? برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

www.arsislaw.com ?

? لبنک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

arsislaw@ ?

 

موضوعات