بیمه

بهمن ۲۵, ۱۳۹۹
جریمه بیمه نکردن

جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است ؟

✅جریمه بیمه نکردن کارگر چقدر است ؟  در صورت ارسال نکردن لیست بیمه دو جریمه مشمول شما می شود ۱- جریمه عدم تسلیم لیست ۲- جریمه […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۹
بیمه ‌شدگان

بیمه ‌شدگان دارای چه حقوق و مزایایی هستند؟

✅ بیمه ‌شدگان دارای چه حقوق و مزایایی هستند؟  بیمه ‌شدگان در صورتی که برخی از تصمیمات، مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی […]
آذر ۱۱, ۱۳۹۹
بیمه بیکاری

شرایط برقراری بیمه بیکاری چیست؟

✍️شرایط برقراری بیمه بیکاری چیست؟ بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری #بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد […]
WhatsApp chat