متن آموزشی حقوقی

شهریور ۱۶, ۱۳۹۹
گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان

گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان

✅گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع است 🔹تاریخ دادنامه: در خصوص گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ۱۳۹۷/۹/۲۷ 🔹شماره دادنامه: ۱۸۸۴ 🔹شماره پرونده: ۱۳۴۶/۹۶ 🔹مرجع […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹
ملاقات طفل مشترک

بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت

✅چکیده: بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک تحت حضانت، از جرائم غیرقابل‌گذشت است. 🔹 تاریخ رای نهایی در رابطه با : ممانعت از ملاقات طفل مشترک […]
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹
ورشکستگی

ورشکستگی چیست و به تقصیر چیست؟

💠 ورشکستگی به تقصیر چیست؟   ✅ به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
حق طلاق

آیا حق طلاق با بخشش مهریه امکان پذیر است؟

✅آیا حق طلاق با بخشش کامل مهریه امکان پذیر است؟   🔷 پای حرف خیلی از آنها که در آستانه ازدواج هستند، بنشینیم، این نگرانی را […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
آشنایی با زیر و بم قرارداد صلح

آشنایی با زیر و بم قرارداد صلح …

✅آشنایی با زیر و بم قرارداد صلح… صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی درمورد آن اطلاعات دقیق دارد. به لحاظ […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
وصی

اداره امور و اموال در صورت تعدد وصی

✅تعدد وصی 🔹 در صورت تعدد وصی وضعیت اداره امور و اموال به چه نحوی است؟ موصی می‌تواند یک یا چند نفر را وَصی قرار دهد. […]
شهریور ۱۲, ۱۳۹۹
وکالت در وکالت چیست ؟

وکالت در وکالت چیست ؟ و توضیح آن

✅وکالت در وکالت برای توضیح وکالت در وکالت و آشنایی با مفهوم آن ابتدا لازم است مفهوم وکالت را اجمالاً تعریف کنیم: مطابق ماده ۶۵۶ قانون […]
شهریور ۶, ۱۳۹۹
ضرب و جرح خانوادگی

ضرب و جرح عمدی ناشی از اختلاف خانوادگی

✅ضرب و جرح عمدی ناشی از اختلاف خانوادگی ✅چکیده: در مواردی که ضرب و جرح عمدی ناشی از اختلاف خانوادگی باشد، بیم تجری مصداق ندارد. 🔹تاریخ […]
شهریور ۶, ۱۳۹۹
آیا می توان ملک اجاره ای را دوباره اجاره داد؟

آیا می توان ملک اجاره ای را دوباره اجاره داد؟

✅آیا می توان ملک اجاره ای را دوباره اجاره داد؟ 📌 ماده‌ ۴۷۴ قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری […]
شهریور ۶, ۱۳۹۹
تسویه حساب

موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما

✅ موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما چکیده: در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه […]
شهریور ۶, ۱۳۹۹
حضانت فرزند

حضانت فرزند مشترک با تنظیم قرارداد

✅حضانت ✅چکیده: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود. 🔹تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ 🔹شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲ […]
شهریور ۶, ۱۳۹۹
خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت در صورت عدم پرداخت

# خیانت در امانت ✅چکیده: توافق خریدار و فروشنده مبنی بر اینکه چنانچه تمامی ثمن معامله پرداخت نگردد، بیع امانی خواهد بود، سبب تحقق جرم خیانت […]
WhatsApp chat