نحوه ی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat