همه زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید مجوز بگیرند

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat