logo
logo
وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص با مسئولیت محدود

? وجوه افتراق و اشتراک بین شرکت های سهامی خاص با مسئولیت محدود

?۱٫در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.

?۲٫در شرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانکها توزیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

?۳٫در شرکتهای سهامی شرکا که سهامدار نامیده میشوند سهام خود در شرکت را میتوانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند.در حالی که در شرکتهای با مسئولیت محدود شرکا که هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند نمیتوانند سهم الشرکه خود را آزادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند و البته می بایست به موجب سند رسمی این انقال صورت پذیرد.

?۴٫مدت مدیریت(عضویت در هیات مدیره) در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

?۵٫انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است

?۶٫انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

⚖️ گروه تلگرامی موسسه حقوقی و داوری عدل آوران آرسیس
? @arsislaw

موضوعات