آيين دادرسي

شهریور ۲۳, ۱۳۹۷

نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی

✍️نکاتی چند از آیین دادرسی مدنی: ?: انواع فرجام‌خواهی: ۱.فرجام‌خواهی اصلی ۲.فرجام‌خواهی تبعی ۳.فرجام‌خواهی با واسطه (از طریق دادستان کل) ?: فرجام‌خواهی اصلی یعنی محکوم‌علیه با […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

تقسیم اموال مشاعی

✍️تقسیم اموال مشاعی بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

نسب و انواع آن: تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی

✍️نسب و انواع آن: ?تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

ار قانونی نسب: چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی

✍️آثار قانونی نسب: ?چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است :

✍️در چه تصادفاتى ترسیم کروکی لازم است : ✏️۱٫ چنانچه یکی از طرفین حادثه درخواست ارائه کروکی داشته باشد و یا مسافر باشد. ✏️۲٫ چنانچه میزان […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت

✍️فروش_مال_غیر صرف امضای زیر قرار داد به عنوان شاهد دلیل بر وحدت قصد و اقتران زمان بین عمل معاون و مباشر و مصداق معاونت در انتقال […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که

✍️فساد اخلاقی پدر، ضرب‌وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره‌ی ملاقات طفل واقع‌شده باشد، و نیز رابطه‌ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و

✍️مجازات کسانی که با ارسال پیامک های توهین آمیز و تماس تلفنی مکرر ایجاد مزاحمت می کنند چیست ؟ ?مستند به ماده ۶۴١ قانون مجازات اسلامی: […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری

✍️نحوه رسیدگی غیابی به جرایم متهمان فراری ?محاکمه غیابی یکی از اشکال رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که قانونگذار برای شرایطی که متهم یا خوانده در […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

گرانفروشی و مجازاتهای آن

✅گرانفروشی و مجازاتهای آن ?طبق ‌ماده ۵۷ قانون نظام صنفی: گران‌فروشی عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌ بهائی بیش از نرخ‌های […]
شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

انواع احضاریه

✍️انواع احضاریه: ?۱-احضار متهم : ?هنگامی که قاضی دلایل کافی در اختیار داشته باشد، می‌‌تواند ‌متهم را احضار کند. اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی […]
شهریور ۱۸, ۱۳۹۷

دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است

✍️اقسام دادرسی فوری: ?دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است: ✅۱) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد: مثلا در مواردی که […]
WhatsApp chat