آيين دادرسي

تیر ۵, ۱۳۹۷

حق حبس زوجه در برابر مهریه چگونه است؟

#مهریه #حق_حبس ? حق حبس زوجه در برابر مهریه چگونه است؟ ✅ آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به عنوان حق زوجه در برابر عدم دریافت […]
تیر ۳, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

املاکی که در زمره ترکه محسوب می‌شوند از بحث افراز …

#تقسیم_ترکه #افراز ? چکیده: املاکی که در زمره ترکه محسوب می‌شوند از بحث افراز مستثنی هستند و بنابراین بجای درخواست افراز یا فروش مال مشاع، درخصوص […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستأجر است، تخلیه کند؟

#تخلیه #اجاره ? مالک در چه صورت می‌تواند ملکی را که در تصرف مستأجر است، تخلیه کند؟ ?برای تخلیه فوری ملک باید شرایطی را مورد توجه […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد؛ امکان پذیر است؟

? آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد؛ امکان پذیر است؟ ✅ مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

در دسترس نبودن اصل سند یا امتناع برخی ورثه از انتقال سند!

#سند_مالکیت_ورثه ? در دسترس نبودن اصل سند یا امتناع برخی ورثه از انتقال سند! ?هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سایر […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

تغییر در چگونگی وصول مهریه و سایر اسناد لازم الاجراء

#مهریه #اسناد_لازم_الاجراء ? تغییر در چگونگی وصول مهریه و سایر اسناد لازم الاجراء ? براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه که از ۱۳۹۷ […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

عقد معوض و غیر معوض

? عقد معوض و غیر معوض: ?عقد معوض 😕 ✍️✅?عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود».

چکیده: ✅« عدم پرداخت وجه الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود». ❓سؤال ـ در مواردی #کفیل حاضر به پرداخت #وجه_الکفاله نمی‌شود و راهی نیز […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟

✅وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟ ◾️عمده وظایف روزنامه رسمی که مستخرج از مواد متفرقه قانون اساسی به شرح ذیل است: ۱- انتشار مذاکرات […]
تیر ۳, ۱۳۹۷

تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص

? تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص: ?اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و […]
تیر ۲, ۱۳۹۷

تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص

? تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص: ?اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و […]
تیر ۲, ۱۳۹۷

چگونه می توان مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟

#مهریه ? چگونه می توان مهریه را از طریق اجرای ثبت مطالبه کرد؟ ✅ در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل […]
WhatsApp chat