آيين دادرسي

خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

شرایط تغییر تاریخ تولد

? شرایط تغییر تاریخ تولد ?۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود. ?۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

ربا چه زمانی محقق می‌شود؟

? ربا چه زمانی محقق می‌شود؟ ✅ برابر قانون هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از خرید و فروش، صلح […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

تعریفی کوتاه و مفید از بیشترین اصطلاحات حقوقی

تعریفی کوتاه و مفید از بیشترین اصطلاحات حقوقی ?جرم : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب […]
خرداد ۱۱, ۱۳۹۶

خرج کردن اسناد تجاری…

? چکیده: خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به‌عنوان ضمانت نزد شخص بوده باشد. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ ?شماره رای […]
WhatsApp chat