اعلام مفقودى چك

اسفند ۱۶, ۱۳۹۷

اعلام مفقودى چک,چک

✅اعلام مفقودی چک به دروغ، برای جلوگیری از پرداخت آن مجازات دارد.   مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که […]
WhatsApp chat