انفاق

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

ترک انفاق

✅سوال: با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم انگاری گردیده، آیا […]
WhatsApp chat