بذل مدت

مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

تغییر نام و موارد آن؛ از طریق ادارات ثبت احوال

#تغییر_نام ✅((تغییر نام و موارد آن؛ از طریق ادارات ثبت احوال)) •••••••••••••• ?به موجب مادّه ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن، مصوّب […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است

#افت_قیمت_خودرو ✅چکیده : افت قیمت خودرو در اثر تصادف قابل مطالبه است و از مصادیق خسارت عدم نفع محسوب نمی‌گردد. ?تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ ?شماره […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

چگونه کارفرمایان نمی توانند خسارات خود را دریافت نمایند؟

#کارفرما ✅برخی از مواردی که باعث می شود کارفرمایان نتوانند از محل بیمه نامه مسئولیت مدنی خود، تمام یا بخشی از خسارت را دریافت کنند: ۱️⃣عدم […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
قانون اساسی

قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها

✅قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی تاییدشده درجلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

مجازات ارتکاب جرایم عمدی کارکنان نهادهای حکومتی

مجازات ارتکاب جرایم عمدی کارکنان نهادهای حکومتی مسئول نگهداری اطفال و نوجوانان تعیین شد ?نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه حمایت از کودکان […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
دغدغه کانون وکلا

دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه

#رفع_تصرف_عدوانى ✅چکیده: دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه خوانده بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی

#راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى #مهم و #کاربردى ✅چکیده: عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ بعد از گذشت ٧۴ سال ابطال شد […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

تعریف جرم و تخلف/جرم عبارت است از:

#جرم #تخلف ✅ تعریف جرم و تخلف: ✒️جرم عبارت است از: انجام هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
رای داگاه در خصوص افراز ملک

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین تخلیه مورد اجاره

#خیانت_در_امانت #چک ✅چکیده: مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین تخلیه مورد اجاره، با وصف تخلیه ملک و ایراد خسارت به ملک، مصداق بزه خیانت در امانت […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه پیش از طلاق

#اجرت_المثل_ایام_زوجیت #مهم و #کاربردى ✅مستند قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه پیش از طلاق ?قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۳۶) قانون مدنی مصوب […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷
رای وحدت رویه شماره 721

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی

#رهن ✅چکیده: در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع‌نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت حل اختلاف

#کارگر #کارفرما ✅در صورت استنکاف کارفرما ازاجرای رأی هیأت حل اختلاف چه کارى مى توان انجام داد؟ ?در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل فرد […]
WhatsApp chat