تجارى

اسفند ۱۸, ۱۳۹۷

مرورزمان اسناد,تجارى

نظریه مشورتی: ✅سؤال با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی […]
WhatsApp chat