جریمه

شهریور ۲۳, ۱۳۹۹
خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

✅خسارت ناشی از تصادفات رانندگی را چه کسی باید بپردازد؟ خسارت را چه کسی باید بپردازد؟ این سوالی است که پس از وقوع هر تصادف رانندگی […]
مرداد ۶, ۱۳۹۹
وجوه حاصل از تخلفات رانندگی

وجوه حاصل از تخلفات رانندگی باید به چه مصرفی برسد؟

✅وجوه حاصل از تخلفات رانندگی باید به چه مصرفی برسد؟ 🔹ماده۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی : وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور […]
WhatsApp chat