جلب

خرداد ۹, ۱۳۹۹
جلب فوری و دستور آن بدون صدور احضاریه

جلب فوری و دستور آن بدون صدور احضاریه

✍️دستور جلب فوری بدون صدور احضاریه بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر می تواند بدون احضاریه دستور جلب، فوری متهم را صادر […]
آذر ۱۳, ۱۳۹۸
جلب سیار

جلب سیارمتهمان

٧ نکته‌ای که باید برای جلب سیارمتهمان بدانیم جلب سیار متهمان و نحوه استفاده از این حکم یکی از مواردی است که برای بسیاری از شهروندانی […]
خرداد ۷, ۱۳۹۷
حق قانونی شخص بازداشت شده

دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه

✍️دستور جلب فوری متهم بدون صدور احضاریه ?بازپرس ( مقام قضایی تحقیقات ) در مورد جرایم زیر میتواند بدون احضاریه دستور جلب فوری متهم را صادر […]
WhatsApp chat