داروی کرونا

اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰
واکسن کرونا

طبق قانون مدنی آیا قراردادها کرونا می‌گیرند؟

✅آیا قراردادها کرونا می‌گیرند؟ طبق قانون مدنی ایران، می‌توان کرونا را از مصادیق فورس‏ماژور یا قوه‎قاهره دانست. زیرا کرونا غیرقابل پیش‏بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است […]
WhatsApp chat