شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده

#حکم_تخلیه ? چکیده: شرط ضروری صدور حکم تخلیه آپارتمان‌های فرسوده جهت بازسازی و تجدیدبنا، بیم خطر یا ضرر مالی و جانی است و این موضوع با ارجاع به کارشناس احراز می‌گردد. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ ?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۳۲ ✅رای بدوی ‌ درخصوص دعوی آقای م. ع. و خانم ز.ر. با وکالت آقای الف.ف. به‌طرفیت […]

اجرای مجازات متهم در صورت اثبات تظاهر به توبه چگونه است؟

✅اجرای مجازات متهم در صورت اثبات تظاهر به توبه چگونه است؟ ? در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث #توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز […]

عقب نشینی اختیاری از ملک خود و عواقب آن

مالیات بر ارزش افزوده

? عقب نشینی اختیاری از ملک خود و عواقب آن ✅ چنانچه مالکین هنگام نوسازی و یا احداث ساختمان برابر پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، برهای اصلاحی را رعایت کنند و داوطلبانه اصلاحات وعقب‌نشینی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را انجام دهند، نمی‌توانند بهای آن قسمت از زمین را که در اثر اجرای […]

چگونه ضریب امنیت چڪی را ڪه صادر می ڪنیم بالا ببریم؟

نفقه زوجه و اقارب

? چگونه ضریب امنیت چڪی را ڪه صادر می ڪنیم بالا ببریم؟ ۱⃣چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چڪ شیوه مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با ڪوچڪ ترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی ڪند. ۲⃣نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگے روی متن چک، نیز روش مرسومی […]