تنفیذ وصیت نامه عادی (رأی وحدت رویه شماره ۵۴)

حق کسب و پیشه

#تنفیذ_وصیت_نامه ✅رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ ?تنفیذ وصیت نامه عادی « نظر به اینکه از ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است ، لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال […]

مواردی که حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود

تعلیق و تعویق

#انتشار_حکم ✅ در چه مواردی حکم دادگاه باید در رسانه ها منتشر شود؟? ?انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از  روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: ?رشوه دادن و گرفتن ?اختلاس ?اعمال نفوذ […]

مطالبه مهریه از طریق اجراى ثبت و شرایط ممنوع الخروجى

#مهریه #ممنوع_الخروجى ✅مطالبه مهریه از طریق اجراى ثبت و شرایط ممنوع الخروجى ?‌ به استناد مواد ۳ و ۴ شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ ریاست وقت قوه قضائیه صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین […]

طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق و تظلم‌خواهی

#افتراء ✅چکیده: طرح شکایت بدون سوءنیت و با قصد احقاق حق و تظلم‌خواهی، افترا محسوب نمی‌شود. ✅رای بدوی(قطعى) در خصوص شکایت آقای ه.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند ن. با وکالت خانم ن.ن. دایر به افتراء موضوع کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران با این توضیح که شاکی مدعی […]