در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند…

غرامت

#ابطال_راى_داورى #داوری ✅چکیده: در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد. ?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ ?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۷ ✅رای بدوی در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. […]

اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و

افترا

?رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ?مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل […]

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها…

عقد صلح

❓سوال : ?چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد […]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح

?نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح ?اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی شوند. در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: « ضابطان دادگستری برابر مواد (۲۹) […]