اعسار;اعسار در حقوق صفت ڪسی است ڪه تاجر نباشدو…

✍️اعسار اعسار در حقوق صفت ڪسی است ڪه تاجر نباشد و به جهت ڪافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی هاے خود و یا هزینہ های دادرسی را نداشتہ باشد ?انوا؏ اعسار? از حیث موضو؏ آن به سہ دستہ تقسیم می شوند: ??اعسار از هزینہ دادرسے ??اعسار از پرداخت محڪوم به […]

قرار توقیف دادرسی;هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید…

مالیات بر ارزش افزوده

قرار توقیف دادرسی ✍️هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . ( اگر فوت یا […]

ساماندهی و مدیریت بازار ارز و مبارزه با قاچاق ارز

نفقه-کودک

✍️مصوبه مورخ ٩٧/١/٢٢ هیئت دولت به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز و مبارزه با قاچاق ارز هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به منظور ساماندهی و […]

تفاوت مهریه عندالاستطاعه و مَهرُالمُتعِه

نفقه زوجه و اقارب

✍️ تفاوت مهریه عندالاستطاعه و مَهرُالمُتعِه ✏️ مهریه مهر الاستطاعه یعنی اینکه هر زمان شوهر توانایی پرداخت داشته باشدیعنی دارای اموالی گردد یا پولی به دست آورد که بتواند مهریه ای که بر عهده اش مستقر شده را بپردازد، در صورت مطالبۀ زن از طریق قانونی، محکوم به پرداخت خواهد شد. در اینجا بار اثبات […]