logo
logo
رای وحدت رویه شماره 721
حقوقی
تیم محتوا

اصلاح سند

#اصلاح_سند #ابطال_سند ✅موارد مذکور در ماده ٢٠ق.ث که از مواری هستند که ابطال یا اصلاح سند با دستور هیأت نظارت و بدون نیاز به حکم

بیشتر بخوانید