همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق

#تنصیف_دارایى ✅همه چیز درباره تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن در هنگام طلاق ۱. تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است: اول، زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی […]

شرط بند ۱۰ عقدنامه ازدواج

#طلاق ✅چکیده: شرط بند ۱۰ عقدنامه ازدواج (تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت فرزند دار نشدن ظرف ۵ سال از تاریخ عقد) پس از گذشت ۵ سال از ازدواج و فرزند دار نشدن زوج محقق می‌شود و معالجه بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجادشده برای زوجه نخواهد بود. ?مرجع صدور: شعبه ۸ دیوانعالی […]

ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست

قانون اساسی

#مهم و #کاربردى #کارگر #کارفرما ✅رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست ?در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب […]

مجازات “پاپوش درست کردن برای دیگران” چیست؟

#افتراى_عملى ✅ مجازات “پاپوش درست کردن برای دیگران” چیست؟ ?بسیار پیش آمده که افراد به دلیل ضعف در هنگام تقابل و رویارویی مستقیم با حریفان متوسل به راه‌هایی خلاف عرف و اخلاق و قانون به منظور تسلیم نمودن رقبای خود می‌شوند. به عبارتی دیگر زمانی که فردی تاب توان و قدرت مقابله رو در روی […]