زنا

مرداد ۷, ۱۳۹۶

حق مستاجر برای فسخ قرارداد اجاره

? حق مستاجر برای فسخ قرارداد اجاره ?مستاجر باید بتواند به طور کامل از منافع مالی که اجاره کرده است، منتفع ūبشود و هر عیبی که […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶
نفقه زوجه و اقارب

مسئولیت امضاکنندگان چک در قانون

? مسئولیت امضاکنندگان چک در قانون   ?مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته‎ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶

معامله معارض

معامله معارض ? زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶

افراز به چه معناست؟

افراز به چه معناست؟ ✒️✒️افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶

دعوای استرداد جهیزیه در قانون

? دعوای استرداد جهیزیه در قانون   ?زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶
عقد نکاح دائم

چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟

✒️✒️چگونه می‌توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟ مقدمه : مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت همه به نحو […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶

اعاده دادرسی چیست؟

? اعاده دادرسی چیست؟ اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶
اشتغال همسر

سوال در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رای

? شماره پرونده۵۰۱-۱۶/۹-۹۳ ? سوال: ?در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رای و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نیز […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶

ادله اثبات دعوی

? ادله اثبات دعوی: اقرار اسناد کتبی شهادت قسم ✍️ اقرار :اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود ✍️ اسناد کتبی :هرنوشته ایی که […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶
سوء پیشینه

شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟

شرایط دفاع در مقابل سارق چیست؟ ?شرایط دفاع در مقابل سارق دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶
مهریه

موانع اجرا رای داوری

? موانع  اجرا رای داوری ?١٣ مورد از موانع اجراى راى داورى ۱️⃣بطلان رای داوری،به دلیل فقدان اهلیت یکی از طرفین یا هر دوی آنان، ۲️⃣جریان […]
مرداد ۷, ۱۳۹۶

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد

?انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است ، بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال […]
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    WhatsApp chat