رأی قابل توجه شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به قتل….

نفقه زوجه و اقارب

? رأی قابل توجه شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به قتل عمد ولدالزنا توسط پدر طبیعی ✅ چکیده: مرجع صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدیِ فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی، به این دلیل که مجازات آن قصاص نفس نیست، دادگاه عمومی می‌باشد تاریخ رأی نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ شماره رأی نهایی: […]

اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و…

?در اجرای حکم مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن و با عنایت به دادنامه صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۳۰۹۰۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶، پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران متن کامل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۹۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان […]

مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی

✅مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی ? #سند_مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است، حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت #سند_مالکیت_المثنی شود. صدور سند مالکیت #المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند. سند عبارت است از هر نوشته‌ای […]

در رابطه با تغلیظ دیه بیشتر بدانیم

عقد نکاح دائم

? در رابطه با تغلیظ دیه بیشتر بدانیم ✅ زمان موجب تغلیظ دیه، ماه‌های حرام (رجب، محرم، ذی العقده، ذی الحجه) می‌باشد. ✅مکان موجب تغلیظ دیه باید محدوده حرمه مکه می‌باشد . ✅برای تغلیظ دیه، رفتار جانی و فوت مجنی علیه ??هر دو?? باید در ماه‌های حرام باشد. ✅تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است. ✅تغلیظ […]